Behendigheidstraining Zuid Oost Nederland

Huishoudelijk reglement

Bepaling contributie
De hoogte van de contributie wordt bepaald door het bestuur.
De contributie is bedoeld voor de huur van het terrein en de faciliteiten, de aanschaf en het onderhoud van de toestellen en overige onkosten.
Bij beëindigen van de cursus door de cursist vindt er geen teruggave plaats van het reeds betaalde cursusgeld. Uitzonderingen worden door de penningmeester bepaald.

Uitvallen lesavond
Mocht er onverhoopt een reden zijn dat de lesavond geen doorgang kan vinden, dan wordt gepoogd dit bijtijds naar de leden te communiceren. De belangrijkste locatie waar dit aangegeven wordt, is de website, in de Agenda!

Afmelden voor een trainingsavond
Indien men verhinderd is voor een cursusavond, dan verwachten wij dat u dat vooraf meldt. We kunnen dan hiermee rekening houden met de avond-activiteiten.

Afmelden lidmaatschap
Het lidmaatschap is in principe doorlopend, tot aan opzegging. De contributie wordt per seizoen betaald.
Indien men om wat voor reden ook, niet meer wil deelnemen aan de trainingen, dient men dit tijdig te melden.

Op tijd komen
De trainingen vinden plaats op de donderdagavonden (zie bij “Wat doen wij”-lesavonden).
De eerste groep verwachten we ca. 15 minuten voor aanvang van de lessen.
Ook van de tweede groep wordt verwacht dat men op tijd op het veld aanwezig is.

Helpen opbouwen en opruimen
Vóór aanvang van de lessen van de eerste groep zullen de toestellen nog op het veld geplaatst moeten worden. Dit doen we met z’n allen, dus verwachten wij de deelnemers ca. 15 minuten voor lesaanvang op het veld.
De tweede groep van de avond zal dan de toestellen weer opruimen. Zo draagt iedereen zijn steentje bij.

Hoe te gedragen
Tijdens de oefeningen lopen de honden normaal gesproken los. Maar telkens tussen de oefeningen dienen de honden weer aangelijnd te worden.
Op het veld mogen de honden niet hun behoeften doen. Graag vóór aanvang van de lessen de honden goed uitlaten.
Mocht de hond dan toch nog op het veld poepen, dan kan dat met de gereedstaande schep opgeruimd en in de betreffende emmer gedeponeerd worden.
Indien de hond loops is, kan ze niet meedoen met de trainingen. De geursporen die achtergelaten worden geven te veel afleiding voor andere honden, ook bij andere hondentrainingen op andere avonden.

Bezoekers
Bezoekers zijn altijd welkom. Zij kunnen vanaf de zijlijn goed zien hoe de honden met hun baasjes hun trainingen doen. Voor ouders met kinderen: graag de kinderen niet door het veld laten rennen.
Meenemen van vreemde honden geeft te veel afleiding voor de trainende honden, dus dienen deze die thuis gelaten te laten.
In het algemeen geldt altijd: verstoor de concentratie van de deelnemers niet!

Koffie!
We zijn een stichting die PLEZIER hoog in het vaandel hebben staan. Daarom is het altijd gezellig om na de trainingen met z’n allen nog een bakje koffie te doen en de sociale contacten zo ook nog even te onderhouden.

Aansprakelijkheid
De stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade en/of letsel. Dit geldt voor de lesavonden, maar ook voor de overige activiteiten, zoals wandelingen en demo-dagen.
In dergelijke gevallen gelden de voorwaarden van uw eigen W.A.-verzekering.

Fotografie
Bij diverse gelegenheden kunnen foto's gemaakt worden door de leden. Deze foto's kunnen aangeboden worden voor publicatie in het fotoboek van de website. De stichting is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele ongewilde publicaties. Leden kunnen achteraf kenbaar maken niet op gepubliceerde foto's te willen voorkomen. Eventueel geplaatste foto's zullen dan uit het fotoboek gehaald worden.
Leden geven met hun lidmaatschap toestemming tot het publiceren van foto's, waarop zij staan, tenzij het lid heeft aangegeven daar bezwaar tegen te hebben. In dat geval zo veel mogelijk vooraf geprobeerd worden publicatie te voorkomen.