Behendigheidstraining Zuid Oost Nederland

Nieuwe leden

Aanmelden
Aanmelden kan op verschillende manieren:
- telefonisch melden bij Miranda Grim. Dan kunnen er direct ook afspraken gemaakt worden voor de eerste lessen
- via email bij Miranda Grim: smmagrim@gmail.com
- aanmelden op de donderdagavonden, tussen 18:45 en 19:00 uur of tussen 20:00 en 20:15 uur.

Inschrijving zal plaatsvinden middels het inschrijfformulier (de pdf graag downloaden, printen en invullen): <inschrijfformulier>. 

In Acrobat-Reader van de browser: download het getoonde formulier middels de (pijl-neer)knop rechtsboven in de reader. Er zijn dan invulvelden in het formuler, waar je je tekst kunt toevoegen. Dan OPSLAAN en terug mailen.

Toelating
In principe komt iedere hond in aanmerking voor de training, mits baasje én hond samen de cursus Gehoorzaamheid-2 met goed gevolg hebben afgelegd. De Behendigheid dient dan ook gevolgd te worden door diezelfde baas-hond-combinatie.
Indien men gehoorzaamheid heeft gevolgd bij een andere trainingsschool, zal er een test worden afgenomen.
Op de lesavonden wordt verder wel gekeken naar het gedrag van de hond: past deze binnen de groep, gedraagt de hond zich niet agressief, heeft de hond andere gedragsstoornissen, etc. Het is aan de instructrices om hierin een beslissing te nemen.

Kosten
Voor de kosten voor de training verwijzen we naar de pagina “contact”.

Proeflessen
Voor hen die geïnteresseerd zijn om mee te gaan doen, bestaat de mogelijk om een of enkele proeflessen te volgen, om goed te beoordelen of het iets is voor hond en baas. Voor een afspraak hierover kan contact opgenomen worden met Miranda Grim of Lilian Verbeeten (zie de pagina “contact”).
De eerste twee lessen gelden als proeflessen: tijdens de eerste les kijkt men alleen hoe het gaat en neemt het nieuwe lid nog niet deel aan de training. Tijdens de tweede les kan men wel af en toe mee doen met de training en de hindernissen.

Inloopavonden
Speciaal voor die mensen die ook geïnteresseerd zijn in onze stichting en willen zien of ook hun hond geschikt zou kunnen zijn, worden er inloopavonden georganiseerd.

Zie de pagina “Agenda”