Behendigheidstraining Zuid Oost Nederland

Contributie

Betalingen

Voor alle betalingen en andere financiële zaken kunt u terecht bij onze penningmeester Lilian Verbeeten-Swanenveld
Email: lilianverbeeten@gmail.com

De betalingen dienen gedaan te worden op rekening:
            ING (BIC: INGBNL2A)
            IBAN Rekeningnummer NL54 INGB 0009 4392 82            
            Tnv. Stichting Behendigheidstraining Zuid Oost Nederland

Gelieve de contributie binnen drie weken na aanvang van de lessen te voldoen.
Er worden géén acceptgiro’s of betalingsoproepen toegestuurd.

Contributie

De contributie wordt per seizoen (februari-juni en augustus-december) berekend en bedraagt € 52,50.
Voor te late betalingen moeten wij helaas wel € 5,= extra in rekening brengen.
 

Indien men later in het seizoen instapt in de trainingen, zal in overleg met de penningmeester de resterende contributie bepaald worden.