Behendigheidstraining Zuid Oost Nederland

Onderlinge wedstrijd

Ook wordt er enkele keren per jaar een onderlinge wedstrijd georganiseerd. Dit is vooral bedoeld voor de gezelligheid en voor een vrolijke rivaliteit!

Gambling
In deze vorm van wedstrijd is het de bedoeling dat de deelnemers zelf hun te nemen hindernissen bepalen. Er staan tussen de 9 en 15 hindernissen in het parcours.
De soorten hindernissen zijn verdeeld in groepen en per groep is er een aantal punten te scoren:
- Hoogtesprongen (hoogje, borstel, muur) en lengtesprongen (breedje), leveren 10 punten op
- “Doortjes” (band, tunnel, slurf) leveren 20 punten op
- Raakvlakken (kattenloop, wip, tunnel, slurf, A-schutting) leveren 30 punten op
- Paaltjes leveren 50 punten op.
Echter, er zijn wel wat voorwaarden:
- elk raakvlaktoestel mag slechts twee maal genomen worden
- men mag nooit twee gelijkwaardige hindernissen achter elkaar nemen; altijd dient er dan een hoogje tussendoor genomen te worden.
- extra punten zijn nog te verdienen met de bonus: een vast traject die genomen moet worden na een fluitsignaal en waar men een vaste tijd voor krijgt.
Het aantal punten, gehaald in een vooraf vastgestelde tijd, is bepalend voor de uitslag.

“Vast parcours”
Bij het “vast parcours” kunnen alle hindernissen deel uit maken van de route. Alle toestellen zijn voorzien van een volgnummer.
Vooraf kan de ‘baas’ het parcours verkennen. De hond wordt dan afgelegd aan de zijkant.
Er moeten 2 tot 4 raakvlaktoestellen in het parcours zijn opgenomen.
De tijd is bepalend voor de uitslag.

“Jumping”
Dit parcours mag juist geen raakvlaktoestellen of paaltjes bevatten. Dit gaat alleen om springen en snelheid ook natuurlijk foutloos, ook nu wordt de volgorde waarin de hindernissen zijn opgesteld aangegeven door nummers.
De tijd is bepalend voor de uitslag.